Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de eengezinswoningen in Zonneweide en de inschrijfprocedure. Mocht uw vraag er niet bij staan, neem dan contact op met het verhuurteam.

Veelgestelde vragen: Zonneweide

1. Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij uw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:


Het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:


1 inkomen:

- Minimaal 48x de kale maandhuur 


2 inkomens:

- Samen minimaal 60x de kale maandhuur (waarbij minimaal 20x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)


Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam.

2. Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

Stap 1: Schrijf u in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij uw woonvoorkeuren op (minimaal 1. Deze kunt u later nog eventueel aanpassen en/ of uitbreiden).


Stap 2: U ontvangt dan twee e-mails: een met een uitleg en een om een wachtwoord aan te vragen voor uw persoonlijke online woondossier (het iDD). Dit is een beveiligde online omgeving waar u uw persoonlijke gegevens en documenten kunt toevoegen. Goed om te weten: uw gebruikersnaam is gelijk aan uw e-mail, het wachtwoord mag u zelf kiezen. Duurt dit langer dan 15 minuten, controleer dan even uw SPAM-box.


Stap 3: Vul uw persoonlijke en financiële gegevens aan in uw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren, vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.


Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’. Als u alle documenten (en die van uw partner) heeft geüpload dan kunt u klikken op ‘documenten compleet’.


Stap 5: U heeft op het inschrijfformulier uw woningvoorkeuren opgegeven. Wilt u deze wijzigingen, dan kan dit via de knop – ‘Woningvoorkeuren wijzigen - in uw iDD. Klik op ‘Document compleet’ om uw dossier te verzenden.


Stap 6: Wanneer uw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van uw opgegeven woonvoorkeuren, aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project. U heeft de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als u de woning accepteert zullen we uw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).


Stap 7: Als uw dossier akkoord bevonden is door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief toewijzen en ontvang u later van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven zal het contract verstuurd worden per e-mail en kunt u deze digitaal ondertekenen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met het verhuurteam.


Stap 8: Nu is het wachten tot het appartement gereed is en u de sleutel in ontvangst kunt nemen. U ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.


3. Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst:


Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.


Met pensioen:


Uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en) De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.


Eigen vermogen:


Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.


Zelfstandig ondernemer:


Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van uw netto bedrijfsresultaat.


Let op:

Heeft u vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.


Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam.

4. Welke stukken moet ik uploaden in het digitale dossier?

In uw digitale dossier kunt u zien welke documenten u aan dient te leveren om uw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.


Loondienst


 • Recente werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)

 • Loonstroken van de afgelopen 3 maanden

 • Bankafschriften met de salarisstorting van de afgelopen 3 maanden


Gepensioneerd/Uitkering


 • Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)

 • Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden


Zelfstandig ondernemer


 • Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)

 • Prognose 2019 (opgesteld door een accountant)

 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)


Eigen vermogen


 • Dagafschrift bankrekening (van een Nederlandse bankrekening)


Koopwoning


 • (Voorlopige) koopakte

 • Jaaropgave hypotheek

 • Hypotheekverklaring

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)


Huurwoning


 • Verhuurdersverklaring

 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)


Inwonend


 • Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

 • Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus controleer het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we uw inschrijving helaas niet in behandeling nemen. Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacy statement onderaan deze website.

5. Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij uw persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is
 van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

6. Op welke wijze moet ik mijn stukken uploaden?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij u, zodra u uw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in uw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het u makkelijker te maken, vragen we in uw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in uw situatie van toepassing zijn. Wij raden u aan eerst alle documenten klaar te zetten op uw computer als losse bestanden.


Belangrijke tips inzake je eigen privacy:


 • Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen [PROJECTNAAM]

 • Haal uw BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)


We vragen alleen documenten op die in uw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. U kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg ervoor dat u duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.


Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.
Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacy statement onderaan deze website goed door.

7. Waarom verloopt alles digitaal?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, u beter ondersteunen en kunt u vanuit huis alles organiseren.
Vanzelfsprekend staan we u ook graag persoonlijk te woord en helpen wij u, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de voor u perfecte woning.

8. Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

9. Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs moet u rekening houden met een aantal andere vaste lasten, waaronder uw energiekosten. Uw individuele kosten voor energie e.d. zijn afhankelijk van uw eigen verbruik.


Verder betaalt u als huurder belastingen: waterschapsbelasting, afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van uw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we u naar uw verzekeringsadviseur.


10. Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Voor de woningen in Zonneweide betaalt u geen servicekosten.

11. Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Na deze periode is het mogelijk om elke dag van de maand de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt één volle maand.

12. Hoe worden de woningen afgewerkt?

Download hier de pdf van de afwerkstaat, met meer informatie over de afwerking van de keuken, badkamer, wanden, etc.

13. Kan ik de woning bekijken?

Er wordt hard gebouwd aan de woningen. Uit veiligheidsoverwegingen is het dan ook niet mogelijk om zelfstandig de bouwplek te betreden. Om u toch een indruk te geven, organiseren wij kijkdagen, waarop 1 of meerdere woningen worden opengesteld. Zodra we hier een specifieke datum van hebben, informeren wij u hierover via de website en een nieuwsbrief.

14. Kan ik parkeren bij mijn woning?

Parkeren kan op de parkeerhoven in de wijk.

15. Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

16. Wanneer is een borg van toepassing?

Een waarborgsom is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:


 • u niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

 • u wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

 • u uw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

 • u werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

 • u in uw proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

 • u een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

 • u uit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.


Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

17. Mogen andere garant staan?

Er worden geen garantstellingen door derden (familie) geaccepteerd.

18. Kan ik een huursubsidie aanvragen voor deze woning?

De woningen van Zonneweide worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van €720,42. (prijspeil 2019) kunt u huurtoeslag aanvragen.

19. Van wie is de huurwoning?

De huurwoningen van Zonneweide maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

20. Hoe gaat Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt uw gegevens als u onze website bezoekt en/of u zich via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement onderaan deze website.